21/2004 – Nabycie udziałów w Fabryce Pił i Narzędzi „Wapienica” SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 17.12.2004 r. wobec spełnienia warunków umowy sprzedaży akcji z dnia 27.10.2004 r. dokonane zostało przeniesienie własności akcji:
– 321.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki Fabryka Pił i Narzędzi „Wapienica” SA, będących w posiadaniu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 8/10,
– 75.216 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki Fabryka Pił i Narzędzi „Wapienica” SA, będących w posiadaniu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 8/10,
– 75.216 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki Fabryka Pił i Narzędzi „Wapienica” SA, będących w posiadaniu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 8/10.

Cena jednej akcji wynosiła 12,00 zł. W wyniku dokonanej transakcji udział Spółki w kapitale zakładowym Fabryki Pił i Narzędzi „Wapienica” S.A z posiadanych dotychczas 14,72% wzrósł do 63,15%.
Wartość nabytych udziałów stanowi więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki Fabryka Pił i Narzędzi „Wapienica” S.A.
Pomiędzy Spółką Koelner SA a zbywającymi nie występują żadne powiązania. Zwiększenie wartości udziału zostało dokonane ze środków własnych Koelner SA

Go to top