20/2020 – Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku Spółka otrzymała od Amicus Poliniae Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust.2 pkt2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie Amicus Poliniae Sp. z o.o. art.69 (67,3 KB)-09-02

Go to top