20/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2017 roku Pan Zbigniew Szczypiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 grudnia 2017 r.
Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.
Zarząd Spółki informuje, iż Pan Zbigniew Szczypiński pełnił także funkcję Członka Komitetu Audytu, funkcjonującego w strukturze Rady Nadzorczej.

Go to top