20/2015 – Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym zwrotnie podpisaną umowę na pełnienie przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie funkcji członka giełdy – animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) dla akcji oraz praw do akcji Rawlplug S.A. notowanych na GPW. Umowa wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2015 roku. Do tego czasu animatorem emitenta na GPW dla akcji Rawlplug S.A. pozostaje Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Go to top