20/2014 – Zakończenie działalności spółek zależnych Koelner Romania Srl i Koelner Bulgaria EOOD

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w związku z realizacją celów strategicznych Grupy RAWLPLUG jakimi są rozwój marki RAWLPLUG oraz wzrost efektywności działalności, Zarząd Rawlplug S.A. podjął decyzję o zmianie modelu biznesowego na terenie Rumunii i Bułgarii. Zmiana polega na zakończeniu działalności w spółkach zależnych Koelner Romania Srl oraz Koelner Bulgaria EOOD i rozpoczęciu współpracy na tych rynkach z niezależnymi dystrybutorami. W związku z tym w dniu dzisiejszym, tj. 11 sierpnia br. zarząd Koelner Romania Srl złożył we właściwym sądzie rumuńskim wniosek o upadłość likwidacyjną. Działalność w spółce Koelner Bulgaria EOOD będzie wygaszana w kolejnych miesiącach.
Szacowane koszty związane z rezygnacją z działalności operacyjnej w Rumunii i Bułgarii wyniosą łącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2014 r. ok. 8,5 mln zł.

Go to top