20/2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA wraz z projektami uch

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd KOELNER SA podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA na dzień 28.11.2011 r., godz. 11.00 oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KOELNER SA 28.11.2011 (74,7 KB)

Projekty uchwał na NWZ KOELNER SA 28.11.2011 (92,1 KB)

Go to top