20/2009 – Nabycie udziałów w spółkach zależnych

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o przeniesieniu na KOELNER SA w dniu 11.09.2009 własności 2.000 udziałów, każdy po 1,00 EUR o łącznej wartości 2.000,00 EUR w spółce handlowej prawa cypryjskiego pod firmą FARMLORD TRADING LIMITED z siedzibą na Cyprze. KOELNER SA posiada 100% udziałów w/w spółce. Jednocześnie Zarząd Koelner SA otrzymał w dniu dzisiejszym informację o przeniesieniu na FARMLORD TRADING LIMITED z siedzibą na Cyprze, należącą w 100% do KOELNER SA, w dniu 11.09.2009 własności 2.000 udziałów, każdy po 1,00 EUR o łącznej wartości 2.000,00 EUR w spółce handlowej prawa cypryjskiego pod firmą STONESHORE CONSULTANTS LIMITED z siedzibą na Cyprze. FARMLORD TRADING LIMITED posiada 100% udziałów w tej spółce.
Nabycie obu spółek związane jest z wykonaniem postanowień wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej przez Koelner SA w dniu 25.08.2009, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2009 w dniu 25.08.2009 r.

Go to top