20/2007 – Rejestracja akcji serii D w KDPW

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 29 marca 2007 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (dalej „KDPW”), dokonał rejestracji 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych kodem kod PLKLNR000041. Rejestracja nastąpiła na podstawie Uchwały Zarządu KDPW nr 167/07 z dnia 27.02.2007 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2007.

Go to top