2/2020 – Informacja o zamiarze utworzenia spółki produkcyjnej na terenie Wietnamu

Zarząd Rawlplug S.A. („Emitent”) informuje o zamiarze założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Wietnamu. Spółka pod firmą Rawlplug Vietnam („Spółka”) z kapitałem założycielskim 25.000 USD będzie prowadziła działalność produkcyjną polegającą na produkcji wyrobów budowlanych z oferty Rawlplug. Spółka będzie podmiotem bezpośrednio zależnym od Emitenta. Planowany termin uruchomienia Spółki przypada na koniec I kwartału 2020 roku.

Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

Go to top