2/2017 – Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Singapore PTE. LTD. z siedzibą w Singapurze

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 6.12.2016 r. Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9.01.2017 r. otrzymał informację o rejestracji w dniu 6.01.2017 r. przez Sąd Gospodarczy w Singapurze (ACRA) spółki zależnej Rawlplug Singapore PTE. LTD. z siedzibą w Republice Singapuru („Spółka”). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 350 tys. SGD (dolarów singapurskich tj. 1.017 tys. PLN), który w 100% objęty został przez Rawlplug S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.

Założenie spółki Rawlplug Singapore PTE. LTD. z siedzibą w Republice Singapuru wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa obecnie rozwija swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

Go to top