2/2016 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 stycznia 2016 r. Spółka podpisała aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks zwiększa limit wierzytelności przyznany Spółce z 70 mln zł do 79 mln zł oraz wydłuża termin spłaty do 31.01.2018 r.   Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top