2/2014 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Polbank S.A. z dnia 26 czerwca 2003 r. Aktualna kwota limitu wierzytelności zgodnie z umową wynosi 70 mln zł. Ostateczny termin spłaty  kredytu to 31.01.2017 r. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top