2/2013 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z BNP Paribas Polska SA

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z BNP Paribas Polska SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5.03.2013 r. podpisana została umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z bankiem BNP Paribas Polska SA na kwotę 30 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 3.03.2015 r., a oprocentowanie oparte jest o 3-miesięczny WIBOR. Kredyt przeznaczony jest na zrefinansowanie kredytu w HSBC Bank Polska SA, którego termin spłaty przypada na 27.03.2013 r.

Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top