2/2012 – Odkup udziałów własnych przez spółkę zależną Rawlplug Ltd. w celu ich umorzenia

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r. Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisaną w dniu 22.02.2012 r. umowę odkupu przez Rawlplug Ltd. udziałów własnych od Koelner SA. Rawlplug Ltd., która jest spółką w 100% zależną od Koelner SA, dokonała odkupu udziałów własnych w celu ich umorzenia (buy back). Rawlplug Ltd. nabyła od Koelner SA 11 mln szt. udziałów o wartości 1 GBP każdy za kwotę łączną 51,6 mln zł. Po operacji odkupu, kapitał podstawowy Rawlplug Ltd. wynosi 11,5 mln GBP i dzieli się na 11,5 mln udziałów o wartości 1 GBP każdy.
Transakcja sfinansowana jest ze środków własnych Rawlplug Ltd., a jej rozliczenie nastąpi poprzez potrącenie rozrachunków wzajemnych powstałych po transakcji nabycia znaku towarowego i patentów w dniu 26.10.2011 r. (raport bieżący nr 21 z dnia 7.11.2011).

Wartość odkupionych udziałów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Go to top