2/2009 – Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce zależnej Koelner Deutschland GmbH

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rejestracji w dniu 26.01.2009 r. przez sąd w Siegen (Niemcy) podwyższenia kapitału spółki zależnej Koelner Deutschland GmbH o 650.000 EUR. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 1.000.000 EUR. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Udziały te zostały pokryte aportem w postaci wszystkich udziałów w spółce Stahl GmbH. Wartość księgowa udziałów Stahl GmbH w księgach Koelner SA na dzień wniesienia aportu wynosiła 20.162 tys. PLN. Nadwyżka wartości aportu nad wartością nominalną wydanych udziałów odniesiona została na kapitał zapasowy.

Go to top