2/2008 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Zarząd Koelner SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2008 roku.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :

  • IV kwartał 2007 – 29 lutego 2008,
  • I kwartał 2008 – 15 maja 2008,
  • II kwartał 2008 – 14 sierpnia 2008,
  • III kwartał 2008 – 14 listopada 2008.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2008 r. – 30 września 2008.
Raporty roczne:

  • jednostkowy raport roczny za 2007 r. (SA-R) – 30 czerwca 2008,
  • skonsolidowany raport roczny za 2007 r. (SA-RS) – 30 czerwca 2008.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki.

Go to top