2/2005 – Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej „Koelner – Bułgaria

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej „Koelner – Bułgaria EOOD” przez Sąd Miejski w Sofii w dniu 23.12.2004 r. Kapitał zakładowy spółki po rejestracji wynosi 395.000 BGN i jego struktura nie uległa zmianie. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym „Koelner – Bułgaria EOOD” wynosi 100%, co upoważnia do 100%, czyli 39.500 głosów na zgromadzeniu wspólników.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 12 RO – rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładowego

Go to top