2/2004 – Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Zarząd Koelner SA informuje, iż osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych jest Pan Piotr Kopydłowski

Zgodnie z § 4 RRM

Wrocław, dn. 2 listopada 2004 roku

Zarząd Koelner SA

Go to top