19/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 28.08.2020 r.

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 28 sierpnia 2020 r., akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

– Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 16.702.750, co stanowiło 87,23% głosów na tym Zgromadzeniu i 51,30% w ogólnej liczbie głosów;

– NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 2.441.000, co stanowiło 12,75% głosów na tym Zgromadzeniu i 7,50% w ogólnej liczbie głosów.

Go to top