19/2017 – Zbycie udziałów spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. i znaków towarowych „Globus” i „Glotech”

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 października 2017 roku doszło do podpisania następujących dokumentów:

– umowy sprzedaży 3.900 szt. udziałów o wartości nominalnej 500 zł za jeden udział (tj. 100% udziałów) spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta  oraz

– umowy sprzedaży znaków towarowych „Globus” i „Glotech” wykorzystywanych przez spółkę Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. i posiadanych przez Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, zwane razem „Spółki Sprzedające”).

Nabywcą ww. aktywów jest Pan Leszek Sobik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa „Sobik” (dalej: „Nabywca”). Pomiędzy Nabywcą a Spółkami Sprzedającymi nie występują powiązania.

Ww. aktywa zostały zbyte po cenie sprzedaży:
– za udziały spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o.: cena sprzedaży 13,7 mln zł,
– za znaki towarowe: cena sprzedaży netto 7,3 mln zł.

Warunki na jakich zostały zawarte ww. umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów.

Zbycie udziałów w spółce Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. oraz znaków towarowych „Globus” i „Glotech” jest efektem przyjętej strategii rozwoju Grupy Rawlplug S.A., która polega przede wszystkim na skoncentrowaniu się na światowej ekspansji marki RAWLPLUG. Produkty sprzedawane pod tą marką stanowią segment wysokomarżowy. Koncentracja na rozwoju marki RAWLPLUG umożliwi tym samym Grupie Rawlplug S.A. maksymalne wykorzystanie potencjału, który ta marka posiada.

O rozmowach prowadzonych z Nabywcą oraz o ustaleniu ostatecznych warunków transakcji mającej na celu zbycie na jego rzecz ww. aktywów, Emitent informował w dniu 24 października 2017 roku raportem bieżącym nr 18/2017.

Go to top