19/2011 – Nabycie 100% udziałów w spółce celowej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.10. 2011 r., Spółka nabyła 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł w spółce K-SPV 26 sp. z o.o. , stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym za cenę 5.000 zł.
Nabycie spółki związane jest z rozpoczętym w Grupie Koelner SA procesem restrukturyzacji wartości intelektualnych (znaki towarowe, patenty oraz zastrzeżenia wzorów użytkowych), o czym Spółka informowała w raporcie półrocznym za I półrocze 2011 roku. Głównym przedmiotem działalności nowo nabytej spółki będzie zarządzanie wartościami niematerialnymi na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Koelner SA.

Go to top