19/2010 – Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mogilskiego. Pan Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w Koelner s.c. Od 2002 r. do dziś pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Koelner SA. Od 1996 r. Pan Tomasz Mogilski prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą „Artax Tomasz Mogilski” oraz jest wspólnikiem spółek Max s.c. i Inter-Foto sp.jawna. Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Tomasza Mogilskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2010 r. powołała Pana Tomasza Mogilskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Go to top