19/2005 – Rejestracja przez sąd spółki zależnej „Koelner SK” a.s.

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 22.03.2005 r. przez sąd w Trnavie (Słowacja) spółki zależnej „Koelner SK” a.s. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000 SKK dzieli się na 100 akcji po 10.000 SKK każda, z czego:
– Koelner S.A. posiada 51 akcji stanowiących 51% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 51% głosów na walnym zgromadzeniu,
– Stefan Buńczak posiada 49 akcji stanowiących 49% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 49% głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 12 RO – rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładowego

Go to top