19/2004 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 3.12.2004 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z 23.000.000 PLN do 30.000.000 PLN.

Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału przedstawia się następująco:

  • 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  • 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Akcje wszystkich serii posiadają nominał w wysokości 1 PLN i nie są uprzywilejowane.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału wynosi 30.000.000.

Go to top