18/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 28.06.2019 r.

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2019 r., akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:
– Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 16.702.750, co stanowiło 87,25% głosów na tym Zgromadzeniu i 51,30% w ogólnej liczbie głosów;
– NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 2.440.000, co stanowiło 12,75% głosów na tym Zgromadzeniu i 7,49% w ogólnej liczbie głosów.

Go to top