18/2018 – Rejestracja produkcyjnej spółki joint venture w Tajlandii

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z 19.06.2018 r. Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.08.2018 r. doszło do rejestracji przez Ministerstwo Handlu Tajlandii produkcyjnej spółki joint venture pod firmą RAWLPLUG-TMAX Corporation Limited. Spółka została utworzona wspólnie ze spółką TMAX Corporation Co. Ltd. z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia), dystrybutorem Rawlplug S.A. w Tajlandii.

Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja lekkich zamocowań budowlanych oraz produkcja chemiczna do kotew wklejanych na potrzeby rynków azjatyckich. Siedzibą spółki jest Bangkok (Tajlandia). Kapitał zakładowy spółki docelowo wynosić będzie 34.560.000 THB (batów tajskich, co stanowi równowartość ok. 1.080.000,00 USD). Rawlplug S.A. objęła w kapitale zakładowym 51% udziałów, a TMAX Corporation Co. Ltd. 49%. Wkładem Rawlplug S.A. będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera handlowego pokryte zostaną wkładem gotówkowym.

Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

Go to top