18/2016 – Zawieszenie działalności spółki zależnej Rawlplug Portugal LDA

Zarząd Rawlplug S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o zawieszeniu działalności spółki zależnej Rawlplug Portugal LDA. z siedzibą w Lizbonie (Portugalia). Przyczyną zawieszenia działalności spółki są niezadowalające wyniki finansowe oraz brak realizacji założonych celów biznesowych. Jednorazowe koszty zawieszenia działalności spółki wyniosą ok. 200 tys. EUR i obciążą skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za III kwartał 2016 roku.

Go to top