18/2015 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26.06.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję następujących z jej dotychczasowych członków: Krystynę Koelner, Tomasza Mogilskiego, Zbigniewa Pamułę, Zbigniewa Stabiszewskiego, Zbigniewa Szczypińskiego,  Wojciecha Heydel oraz Janusza Pajkę. Jednocześnie ZWZ Rawlplug S.A. powołało Panią Krystynę Koelner na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki. Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik niniejszego raportu bieżącego.

Go to top