18/2014 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 27.06.2014 r.

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do wiadomości, że akcjonariuszem, który na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 27.06.2014 r., posiadał co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu była spółka:

Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 16.902.750, co stanowi 99,99% głosów na tym zgromadzeniu i 51,91% ogólnej liczby głosów.

Go to top