18/2010 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ Koelner SA

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koelner SA, które odbyło się w dniu 12 lipca 2010 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Amicus sp. z o.o. s.k. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 19.102.750, co stanowi 91,28% głosów na tym zgromadzeniu i 58,67% ogólnej liczby głosów,
ING Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 1.300.000, co stanowi 6,21% głosów na tym zgromadzeniu i 3,99% ogólnej liczby głosów.

Go to top