18/2009 – Zbycie akcji przez podmiot mający dostęp do informacji poufnej

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od Pana Przemysława Koelnera – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Koelner SA oraz Radosława Koelnera – Prezesa Zarządu Koelner SA o zbyciu przez Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. w pakietowych transakcjach giełdowych w dniu 15.07.2009 r. 1.250.000 akcji Koelner SA po cenie 10,50 zł za akcję. Panowie Przemysław i Radosław Koelnerowie są członkami zarządu oraz wspólnikami Koelner Nieruchomości Sp. z o.o.

Go to top