18/2008 – Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku

Zarząd Koelner SA działając na podstawie §29 ust.5 Regulaminu Giełdy przekazuje w załączeniu raport o przestrzeganiu w roku 2007 zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” sporządzony zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 1013 Zarządu Giełdy z dnia 11.12.2007r.

Ład korporacyjny w Koelner SA w 2007 roku

Raport lad korporacyjny 2008 (93,6 KB)

Go to top