18/2007 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał informację, że w dniu 20 marca 2007 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 32.020.600 zł w wyniku emisji 1.500.000 akcji serii D. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału wynosi 32.020.600.

Go to top