18/2005 – Zgoda na zawiązanie spółki „Koelner Ltd” w Sankt Petersburgu oraz zamiar wniesienia do nie

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 21.03.2005 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawiązanie z panami Andriejem Nikołajewiczem Kalinichinem i Dmitrijem Wsewołodowiczem Grigorjewem, na terenie Federacji Rosyjskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Koelner Ltd” z siedzibą w Sankt Petersburgu o kapitale założycielskim stanowiącym równowartość 330.000 EUR, w którym Koelner SA obejmie 98,38% wszystkich udziałów, pokrywając go wkładem niepieniężnym. Jednocześnie została podjęta decyzja o zamiarze wniesienia aktywów w formie wkładów niepieniężnych do majątku tworzonej spółki „Koelner Ltd” z siedzibą w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska. Podstawowym przedmiotem działalności spółki będzie produkcja i sprzedaż technik zamocowań dla budownictwa. Wnoszone aktywa stanowić będą środki trwałe do produkcji technik zamocowań dla budownictwa i zostaną zakupione przez Spółkę od Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. za kwotę 330.000 EUR. Wartość aktywów, która zostanie ujawniona w księgach rachunkowych Spółki wynosić będzie równowartość 330.000 EUR przeliczonych po odpowiednim kursie walutowym. Wartość aktywów, która zostanie ujawniona w księgach rachunkowych „Koelner Ltd” wynosi 12.120.867 RUB, czyli równowartość 330.000 EUR, według kursu Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Wartość wnoszonych aktywów określono metodą rynkową.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 13 RO – zamiar wniesienia aktywów w formie wkładów niepieniężnych

Go to top