17A/2015 – Korekta raportu bieżącego nr 17/2015

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 17/2015 z dnia 26.06.2015 r. omyłkowo podano termin wypłaty dywidendy.

W ostatnim akapicie podano:
b. termin wypłaty dywidendy na 27 sierpnia 2017 r.

Powinno być:
b. termin wypłaty dywidendy na 27 sierpnia 2015 r.

Go to top