17/2016 – Rozpoczęcie procesu zbadania możliwości pozyskania partnera biznesowego dla spółki zależnej Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o.

Zarząd Rawlplug S.A.(dalej „Spółka”) informuje o rozpoczęciu procesu mającego na celu zbadanie możliwości pozyskania partnera biznesowego dla spółki zależnej Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o.

Intencją Zarządu jest istotne zwiększenie dynamiki rozwoju Fabryki Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. poprzez pełne wykorzystanie jej zasobów, a zwłaszcza wiedzy produktowej. W ocenie Zarządu Spółki w realizacji tych zamierzeń mogłaby pomóc współpraca z branżowym udziałowcem mniejszościowym.

Rozpoczęcie procesu nie jest jednoznaczne z decyzją o sprzedaży części udziałów Fabryki Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. i zostanie ona podjęta w późniejszym terminie po szczegółowej analizie otrzymanych ofert. Dodatkowo, sprzedaż udziałów uzależniona będzie od podjęcia stosownych uchwał przez organy Spółki, których zgoda jest wymagana dla dokonania takiej sprzedaży, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Go to top