17/2013 – Komunikat Zarządu GPW S.A. w sprawie zmiany nazwy i oznaczenia Emitenta

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że na wniosek Emitenta w związku ze zmianą nazwy firmy Spółki z Koelner S.A. na Rawlplug S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wydał w dniu 9 lipca 2013 r. komunikat, zgodnie z którym począwszy od dnia 10 lipca 2013 r. akcje Spółki (PLKLNR000017) notowane będą pod nazwą skróconą „RAWLPLUG” i oznaczeniem „RWL”

Go to top