17/2009 – Korekta raportu bieżącego nr 15/2009 z dnia 8.07.2009

Zarząd Koelner SA w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 15/2009 z dnia 8.07.2009 r. przedstawia informacje dotyczące pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA w dniu 29 maja 2009 r.

PRZEMYSŁAW KOELNER – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Przemysław Koelner jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od kwietnia 1993 roku do kwietnia 2004 roku był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Funkcje, które sprawuje obecnie:
Koelner Logistyka sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Pyrogas sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Laser Secura sp. z o.o. – Prezes Zarządu
CH4 sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Koelner Nieruchomości sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Polskie Laboratorium Radykalnych Technologii sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Amicus sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
WKK Obiekty sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Amicus Sp. z o.o. Sp.k. – Komandytariusz
Wrocławski Klub Koszykówki – Prezes Zarządu
Pan Przemysław Koelner jest jednym z założycieli Koelner SA. Pan Przemysław Koelner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

KRYSTYNA KOELNER – Członek Rady Nadzorczej
Pani Krystyna Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od września 1961 do czerwca 1983 roku była nauczycielem. Od sierpnia 1983 do 2006 r. prowadziła indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Krystyna Koelner jest jednym z założycieli Koelner SA. Jest ona również komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. Sp.k. Pani Krystyna Koelner nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

JOANNA STABISZEWSKA – Członek Rady Nadzorczej
Pani Joanna Stabiszewska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1996 roku złożyła egzamin państwowy na zakończenie kursu dla członków rad nadzorczych. Od 1984 do 1989 roku była pracownikiem Wydziału Kredytów Narodowego Banku Polskiego Oddziału w Jeleniej Górze. Od 1989 do 2001 roku pracowała jako Naczelnik Wydziału Kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu. Od 2001 do końca 2002 roku była Zastępcą Dyrektora ds. Korporacji w banku PKO BP S.A. I Oddziale we Wrocławiu. Od stycznia 2003 roku jest prezesem zarządu PRO-BIZ Sp. z o.o. i zajmuje się prowadzeniem doradztwa w zakresie zarządzania i finansów. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Dane pani Joanny Stabiszewskiej nie są wpisane od Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

ZBIGNIEW PAMUŁA – Członek Rady Nadzorczej
Pan Zbigniew Pamuła posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W roku 1993 ukończył kurs dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W roku 1999 został rzeczoznawcą SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) w zakresie projektowania zakładów przemysłowych oraz wyceny maszyn i urządzeń. Od roku 1957 do 2001 był pracownikiem Polar SA, zajmując różne stanowiska od ekonomisty do Dyrektora ds. techniki i rozwoju we Wrocławiu oraz w oddziale spółki w Żaganiu. Obecnie przebywa na emeryturze. Pan Zbigniew Pamuła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Panów Zbigniewa Szczypińskiego (Członek RN) oraz Wojciecha Arkuszewskiego (Członek RN) zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 15/2009 z dnia 8.07.2009 r.

Go to top