17/2006 – Nabycie akcji przez Amicus Sp. z o.o. sp. k.

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od Amicus Sp. z o.o. sp. k., większościowego akcjonariusza Spółki, o nabyciu w transakcji sesyjnej w dniach 22.05-12.06.2006 r. 2750 akcji Spółki po średniej cenie 33,90 zł za akcję.

Go to top