16A/2015 – Korekta raportu bieżącego nr 16/2015

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 26.06.2015 r. błędnie podano wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu 26.06.2015 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć:

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2015 r., akcjonariuszami, którzy  posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 16.702.750, co stanowi 90,27% głosów na tym zgromadzeniu i 51,30% ogólnej liczby głosów.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 1.800.000, co stanowi 9,73% głosów na tym zgromadzeniu i 5,53% ogólnej liczby głosów.

Go to top