16/2014 – Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, dwa zawiadomienia o przeniesieniu 700.000 akcji Rawlplug S.A., pomiędzy AMICUS POLINIAE Sp. z o.o. oraz Panem Radosławem Koelnerem, będącym prezesem Zarządu Rawlplug S.A. oraz AMICUS POLINIAE Sp. z o.o.
W załączeniu treść obu otrzymanych zawiadomień.

Go to top