16/2013 – Zmiana firmy spółki KOELNER S.A. na RAWLPLUG S.A.

Zarząd Koelner S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8.07.2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy o zmianie firmy Spółki z KOELNER S.A. na RAWLPLUG S.A. Zmiana nastąpiła na mocy uchwały podjętej w dniu 21.06.2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2013.

Go to top