16/2011 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks obniża marże bankowe oraz wydłuża ostateczny termin spłaty limitu do 10 grudnia 2013 r. Kwota limitu pozostała bez zmian i wynosi 58.500.000 zł.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top