16/2010 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła od pana Tomasza Mogilskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Koelner SA. Jednocześnie, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wpłynęła kandydatura pana Tomasza Mogilskiego na Członka Rady Nadzorczej. Powyższe zmiany to efekt zakończenia budowy strategii rozwoju Spółki na lata 2011 – 2015 oraz wdrożenie procesów kontrolnych w Grupie Koelner, za które bezpośrednio odpowiedzialny był pan Tomasz Mogilski. W dalszym etapie pan Tomasz Mogilski zostanie blisko związany z Grupą Koelner. Z ramienia Rady Nadzorczej będzie prowadził indywidualny nadzór nad realizacją wdrożenia strategii oraz budowy zrównoważonej karty wyników (BSC).

Go to top