16/2008 – Nabycie ponad 1% w kapitale zakładowym Śrubex SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji pakietowych zawieranych w terminie od 21.01 do 05.06.2008 r., spółka Koelner SA nabyła 26.538 akcji „Fabryki Śrub Śrubex SA” w Łańcucie („Śrubex SA”). Przed nabyciem akcji w powyższych transakcjach, KOELNER posiadał w Śrubex SA 1.697.390 akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA, co stanowiło 94,4% ogólnej liczby głosów. W wyniku nabycia akcji, wraz z posiadanym dotychczas pakietem akcji Śrubex SA, KOELNER dysponuje 1.723.928 akcjami Śrubex SA. Posiadane przez KOELNER akcje w Śrubex SA stanowią łącznie 95,88% udział w kapitale Śrubex SA oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA. Koelner SA rozważa nabycie pozostałych akcji Śrubex SA.

Go to top