16/2007k – Korekta raportu bieżącego nr 16/2007 – Oświadczenie akcjonariuszy Spółki w sprawie „lock-

Zarząd Koelner SA podaje do publicznej wiadomości skorygowaną treść raportu bieżącego nr 16/2007 przekazanego w dniu 8.03.2007 r. Korekta polega na dodaniu zakresu czasowego „lock-up’u” akcji.

Skorygowana treść raportu nr 16/2007:
Zarząd Koelner SA zawiadamia, że powziął informację o złożeniu przez następujących akcjonariuszy:
1) AMICUS Spółka komandytowa
2) Krystyna Koelner;
3) Radosław Koelner;
4) Przemysław Koelner
oświadczenia w sprawie „lock-up’u” akcji. Zgodnie z treścią tego oświadczenia akcjonariusze ci zobowiązali się wobec DM BZWBK SA (oferującego akcje w emisji akcji serii D) do niezbywania w okresie 12 miesięcy bez zgody DM BZWBK jakichkolwiek akcji w Spółce.

Go to top