16/2005 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 2.03.2005 r. podpisany został aneks do umowy z dnia 26.06.2003 r. o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA. Aneks wydłuża okres kredytowania. Limit został udzielony do dnia:
– 29 grudnia 2006 r. dla akredytyw „bez pokrycia z góry”,
– 30 czerwca 2006 r. dla kredytu na rachunku bieżącym w PLN, kredytu rewolwingowego w PLN, USD oraz EUR, gwarancji bankowych oraz obsługi transakcji terminowych typu forward.
Szczegółowo warunki umowy zostały przedstawione w Prospekcie Emisyjnym Spółki i nie uległy zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Go to top