16/2004 – Informacja o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych praw do akcji serii B

Zarząd Koelner SA informuje, że Uchwałą Zarządu Nr 577/04 z dnia 26 listopada 2004 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przyjął do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B i nadał im kod PLKLNR000025.

Go to top