15/2017 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 9.06.2017 r.

Zarząd Rawlplug S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca 2017 r. we Wrocławiu.
Wobec braku zgłoszenia kandydatów, nie odbyło się głosowanie nad uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Uchwały ZWZ Rawlplug S.A. z dnia 9.06.2017 r. (125,4 KB)

Załącznik do uchwały – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 (3,6 MB)

 

Go to top