15/2014 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 13 czerwca 2014 r. dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88 E na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k. wpisana jest na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654. Wybrany audytor przeprowadzi:

– przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za pierwsze półrocze 2014;
– przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug S.A. za pierwsze półrocze 2014;
– badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2014;
– badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug S.A. za rok 2014.

Rawlplug S.A. korzystała wcześniej z usług Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k. oraz Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. tj. komplementariusza audytora w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2004-2008 oraz za lata 2010-2013.

Go to top